atoti features

atoti features: ETL, Aggregation, Data Visualization, Analysis